Hizmetler

Kapsam

Kapsam

1992 yılında kurulup 2008’de Bütüner Mimarlık Mühendislik Ltd. olarak güncel şeklini alan firmamız farklı ölçek ve kapsamlarda projeler üretmiştir. Farklı mühendislik alanlarından uzmanlar ile uzun yıllardır işbirliği yapan Bütüner Mimarlık; yapılı çevreyi bütüncül olarak ele alıp, işlerinin büyük çoğunluğunda kentsel tasarım, mimarlık, statik, mekanik ve elektrik tesisat, yapısal ve bitkisel peyzaj, kapsamlı altyapı projeleri ile keşif, metraj ve ihale belgelerini birlikte hazırlar. Teknoparklar, Üniversiteler, Organize Sanayi Bölgeleri ve Savunma Sanayi kuruluşlarının da yer aldığı geniş bir yelpazeye hizmet veren ekibimiz, disiplinler arası hassas koordinasyon sağlayarak, ekonomik ve akılcı mimari çözümler üretir.

 

Mimarlık

Mimarlık

Bütüner Mimarlık, insan ölçeğine saygılı, kullanıcı ve çevre dostu ekonomik yapılar üretir. Çevresel bağlamdaki değerleri, özel bağlamın üzerinde gören ekibimiz, işverenlerimizin ihtiyaçlarından fedakârlık etmeksizin projeleri yakın çevrelerinin azami faydasını gözeterek çalışır. Doğal ve kültürel bileşenleri mesleğimizi şekillendiren çağdaş, eleştirel ve yerel bir mimari üslup içerisinde çalışarak, yapılarda işlev ve bağlam ilişkilerini araştırırız. Yapılarımızın değerlerini form, malzeme ve yöntemsel olarak kendi doğalarına uyumlu bir dilde anlatmalarını amaçlarız. Yapılarımızın mekânsal ifadelerini, işlev, mahremiyet ilişkileri, günlük kullanım örüntüleri ve yapı ömrünü düşünerek sadeleştiririz.

İç Mimarlık

İç Mimarlık

İç Mimarlık Mesleğini mimari bağlamda yüzeylerin şekil ve kimlik kazanması olarak değerlendirerek, detayları düşünülmüş, farklı yapı sistemleri arasında sağlıklı bağlantılar kuran tasarımlar üretiriz. Mekânlarımız, çağdaş beklentileri hem dinç hem de olgun bir üslup içerisinde karşılayıp, geçici modalardan uzak kalarak şekillenir. İç Mimari tasarımdaki önceliklerimiz uyum ve dayanıklılıktır.

Kentsel Tasarım

Kentsel Tasarım

Bütüner Mimarlık, bütüncül ve zamana yayılmış bir kentsel planlama üslubu benimser. Doğa ve topografya ile kurulacak ilişkiler, erişilebilirlik, altyapı, bütçe, kapasite ve nüfus öngörüleri üzerinden çalışarak, kentsel tasarım ilkelerimizi belirler, ilkelerimizin mimari tasarım ile bütünleşerek zenginleşmelerini sağlarız.

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı mesleğini kentsel bağlam ve mimari mekân arasındaki eşiği bağlayan en önemli araç olarak görüp, peyzaj projelerimizi yapılarla doğrusal ve içli dışlı ilişkiler kuracak şekilde çalışırız. Projelerimiz çevresel unsurlara azami saygı gösterecek ve onları pekiştirecek şekilde üretilir.

Mühendislik ve Altyapı

Mühendislik ve Altyapı

Mühendislik ve Altyapı Projelerimiz; ekonomik ve akılcı bir şekilde geliştirilmiş ve hassas koordinasyon ile bir araya getirilmiş ürünlerdir. Bu kapsamda; İnşaat Mühendisliği, Mekanik Tesisat, Elektrik ve Elektronik Tesisat Projeleri, Yol Projeleri, Temiz Su, Sulama, Yağmur Suyu, Atık Su, Yangın Hidrant Altyapı Projeleri, Elektrik ve Data Altyapı Projeleri ile bütün ilgili disiplinlerin teknik şartnameleri, keşif, metraj ve ihale dokümanlarını hazırlarız. Yapı ekonomisini ön planda tutarak çalışmalarımızda yerel yöntem, malzeme ve teknolojilerden en iyi şekilde faydalanırız.

Mesleki Kontrollük ve Danışmanlık

Mesleki Kontrollük ve Danışmanlık

Tasarımcı olarak sorumluluğumuzun yapının üretim ve yaşam süreci boyunca devam ettiği bilinci ile projelerimizde mesleki kontrollük hizmeti sağlarız. Şantiyelerde incelemelerde bulunup, işveren, müşavir, yüklenici ve alt yüklenici firmalar ile koordinasyon toplantıları düzenleyerek farklı alanlarda teknik destek ve danışmanlık sunarız.